Năm 1968: Chi bộ Nông trường Thạch Ngọc (tiền thân của Đảng bộ xã Ngọc Sơn hiện nay) trực thuộc đảng bộ huyện Thạch Hà được chia tách từ chi bộ xã Thạch Ngọc theo quyết nghị số 67-QN/HU ngày 03/11/1968 của BTV huyện ủy Thạch Hà

Tháng 10/1968: Chi bộ Nông trường Thạch Ngọc (tiền thân của Đảng bộ xã Ngọc Sơn hiện nay) trực thuộc đảng bộ huyện Thạch Hà được chia tách từ chi bộ xã Thạch Ngọc theo quyết nghị số 67-QN/HU ngày 03/11/1968 của BTV huyện ủy Thạch Hà. Với 15 đảng viên, đ/c  được chỉ định làm bí thư chi bộ.


 

Đầu năm 2004 Quá trình xây dựng và phát triển, Huyện ủy quyết định thành lập đảng bộ xã Ngọc Sơn. Qua 9 lần đại hội, đến nay số đảng viên  là 144 đồng chí, sinh hoạt trên 8 chi bộ, trong đó 6/6 thôn có chi bộ đảng. Nhiệm kỳ đại hội 2015-2020 đã bầu ra BCH gồm 13 đ/c do đồng chí Nguyễn Thanh Quyết làm bí thư đảng ủy xã.

UB.TV


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 88.160
Online: 10