Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo sở, ngành, địa phương.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị, Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng các chuyên đề.

Theo đó, năm 2016, tập trung quán triệt, học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (đây là chuyên đề của năm, đồng thời cũng xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2016 - 2020); năm 2017 học chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Việc nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2016 và chuyên đề 2017 được các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, bài bản. Đa số các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chú trọng quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, nắm chắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, liên hệ với địa phương, đơn vị, với bản thân mình để xây dựng kế hoạch “làm theo”.

Khi Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, với nhiều nội dung quan trọng.

Nhìn chung, việc xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.

BTV Tỉnh uỷ đã chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân cuối năm 2016 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW. Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tại 15 đơn vị, địa phương để kiểm điểm làm rõ một số vấn đề, nhắc nhở, phê bình và chỉ đạo sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh. Học tập và làm theo Bác đã trở thành chủ đề sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh các nội dung mà cấp uỷ Đảng các cấp cần quan tâm chỉ đạo. Tiếp tục đẩy mạnh học tập Bác là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng; gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Hệ thống chính trị các cấp cần nỗ lực cao hơn để nhận thức ngày càng sâu sắc hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho tư tưởng, đạo đức của Người thành nền tảng vững chắc cho xã hội.

Các cấp uỷ Đảng tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, giao ban, trao đổi giữa các ban, ngành liên quan để làm lan toả những cách triển khai, những việc “làm theo” Bác; tổ chức tuyên truyền trên báo chí, tuyên truyền trực quan, trên mạng xã hội về gương người tốt, việc tốt.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Tỉnh Hà Tĩnh có điển hình Đinh Phúc Tâm – Bí thư chi bộ thôn Nam Trà (Hương Trà, Hương Khê) được Trung ương khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn yêu cầu các sở, ngành liên quan làm rõ nguyên nhân bệnh đạo ôn dẫn đến lúa bị thiệt hại. Đối với các địa phương, hiện tỉnh đã có phương án hỗ trợ các hộ chăn nuôi lợn, đề nghị chủ động triển khai, đồng thời động viên bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa.

Baohatinh.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 73.714
Online: 2