Sáng ngày 11/5/2017, Đoàn kiểm tra của UBND huyện Thạch Hà do đồng chí Lê Thị Phương Thủy - Phó Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC, Văn thư lưu trữ 5 tháng đầu năm 2017 tại UBND xã Thạch Văn.

Ảnh đại diện

Một góc nhà làm việc của Bộ phận thiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Việc chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa và công tác Văn thư lưu trữ.

Các thành viên được phân công đã kiểm tra chi tiết, toàn diện 8 nội dung cải cách hành chính và công tác Văn thư lưu trữ và kết luận nhận thấy công tác CCHC tại xã Thạch Văn có một số ưu điểm: So với kết quả kiểm tra CCHC năm 2016 thì 5 tháng đầu năm 2017 UBND xã Thạch Văn đã có nhiều đổi mới tạo bước chuyển biến mãnh mẽ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành CCHC. Vai trò tham mưu của bộ phận chuyên môn được nâng lên rõ rệt. Cơ sở vật chất phục vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và các phòng làm việc đảm bảo tốt so với mặt bằng chung của các xã trên địa bàn toàn huyện. Niêm yết công khai các bộ TTHC, phí lệ phí, Nội quy, Quy chế làm việc đúng quy định. Các Quyết định, kế hoạch, báo cáo được xây dựng đầy đủ; UBND xã đã xây dựng được trang thông tin điện tử xã Thạch Văn và đưa phần mềm Văn phòng điện tử IO vào sử dụng. Ngoài ra các lĩnh vực chuyên môn cũng đã sử dụng các phần mềm khác phục vụ tốt cho điều hành công việc như phần mềm Misa, Quản lý cán bộ công chức, BHXH điện tử, phần mềm hộ tịch, phần mềm đăng ký nội dung tháng, … Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên thì Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số điểm hạn chế cần khắc phục trong công tác CCHC và Văn thư lưu trữ của xã đó là: Cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền CCHC, với việc viết các tin bài cụ thể, sâu sát hơn và được cập nhật đầy đủ trong nhật ký phát thanh của UBND xã; kế hoạch đào tạo CBCC phải xây dựng cụ thể hơn, có định lượng; Công tác Văn thư lưu trữ chưa được thực hiện đúng, phải có kho lưu trữ, có kế hoạch lưu trữ cụ thể, đồng thời yêu cầu UBND xã nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế và phát huy những ưu điểm đã đạt được để công tác CCHC tại UBND xã đạt được kết quả cao nhất.

UBND. TV


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 81.401
Online: 2