Địa điểm trụ sở chính : Thôn Trung tâm, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Xã Ngọc Sơn trước đây là Nông trường Thạch Ngọc gồm 6 đội được đặt theo số tự nhiên từ 1 đến 6.

Năm 1968, Thành lập Thị trấn Nông trường Thạch Ngọc.

Ngày 02/01/2004 giải thể Thị trấn Nông trường Thạch Ngọc thuộc huyện Thạch Hà để thành lập xã Ngọc Sơn trên cơ sở toàn bộ 2.076,12 ha diện tích tự nhiên và 2.438 nhân khẩu của Thị trấn Nông trường Thạch Ngọc.

Trước tháng 7/2013, Ngọc Sơn có 7 thôn: Khe Giao 1, Khe Giao 2, Trung Tâm, Ngọc Hồi, Nam Sơn, Trường Sơn, Ngọc Hà. Tháng 7/2013 sáp nhập Ngọc Hồi với Trường Sơn thành thôn Trường Ngọc.

Hiện tại, Ngọc Sơn có 6 thôn: Trường Ngọc, Khe Giao 1, Khe Giao 2, Trung Tâm, Nam Sơn, Trường Ngọc, Ngọc Hà. 

Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Sơn hoạt động thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước cấp cơ sở.

xã Ngọc Sơn là một đơn vị hành chính cấp cơ sở, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ xã gồm 13 đồng chí. Tổng số đảng viên toàn đảng bộ là 190 đồng chí, sinh hoạt ở 8 chi bộ, trong đó 6 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ nhà trường. Ủy ban nhân dân xã được cơ cấu 03 thành viên gồm 01 đồng chí Chủ tịch, 01 đồng chí Phó chủ tịch, 01 Ủy viên Ủy ban, tổng số đội ngũ cán bộ, công chức xã là 21 đồng chí, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đại học, cao đẳng 08 đ/c, trung cấp 13 đ/c, nhìn chung các cán bộ công chức đều có đầy đủ phẩm chất đạo đức, trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

BCĐ.NTM. TV


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 88.153
Online: 8