Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử. Điều đó không những tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp, mà còn góp phần làm giảm áp lực giấy tờ công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước.

Trước hết chúng ta cần phải hiểu một số thuật ngữ sau:

1. Dịch vụ hành chính công là:  những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

2. Dịch vụ công trực tuyến là: dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

5. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

6. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3;

- Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng.

- Cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng (theo yêu cầu của công dân)

* Lợi ích khi tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

- Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet.

- Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ;

- Chủ động các công việc khác của công dân.

- Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến.

- Đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN UBND XÃ TƯỢNG SƠN ĐÃ VÀ ĐANG CUNG CẤP

I. DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 2:

-  xã Tượng Sơn đã  triển khai và cung cấp 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. Cho phép người sử dụng truy cập vào địa chỉ: http://dvchonglinh.hatinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/thu-tuc-hanh-chinh.aspx

II. DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3:

UBND  xã Tượng Sơn đang thực hiện triển khai cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với  lĩnh vực Hộ tịch.

- Lĩnh vực Hộ tịch

+ Thủ tục đăng ký khai sinh

Người dân có thể truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.hatinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dvc=ECBC994D-2678-CD66-B381-DD21CB81FD9C&_dv=68499E80-721A-0B90-6E76-984B4239A2C8&_lv=G15-TP07-XP&_tk=Khai%20sinh để sử dụng dịch vụ.

Để quá trình thực hiện triển khai và sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được hoàn thiện, rất mong nhận được nhiều đánh giá và góp ý. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng truy cập vào trang http://xatuongson.thachha.gov.vn   

 

BBT

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 79.275
    Online: 3