Thời gian   Nội dung Chuẩn bị nội dung hoặc tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai 07h00-11h30  Giao ban UBND xã Chủ tịch UBND Chủ tịch UBND Hội trường số 01
Ngày 27/4 14h00-17h30  Thực hiện các công tác chuyên môn Chủ tịch UBND Cán bộ chuyên môn Các phòng làm việc
Thứ Ba 07h00-11h30  Thực hiện công tác chuyên môn Cán bộ, công chức, chuyên môn Cán bộ chuyên môn Các phòng làm việc
Ngày 28/4 14h00-17h30  Họp Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP Văn hóa chính sách Chủ tịch UBND Hội trường số 01
Thứ Tư 07h00-11h30 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Cán bộ, công chức, chuyên môn Cán bộ chuyên môn Các phòng làm việc
Ngày 29/4 14h00-17h30 Chi trả chế độ hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19 cho đối tượng người có công với cách mạng. Văn hóa chính sách, Tài chính - Kế toán Chủ tịch UBND Hội trường số 01
Thứ Năm          
Ngày 30/4          
Thứ Sáu          
Ngày 01/5          
Thứ Bảy 07h00-11h30 Lao động chuẩn bị công tác Đại hội Đảng bộ      
Ngày 02/5          
Chủ Nhật          
Ngày 03/5          

Văn phòng - Thống kê

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 92.799
    Online: 6