Thời gian Nội dung Chuẩn bị nội dung hoặc tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai 7h00 - 11h30 Giao ban UBND xã  Chủ tịch UBND Chủ tịch UBND Hội trường số 01 xã
Ngày 25/5 14h - 17h30 Thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn Cán bộ công chức chuyên môn Cán bộ chuyên môn Các phòng làm việc
16h00 đến 17h30 Hội ý đoàn đại biểu dự Đại hội huyện Đảng bộ Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Bí thư Đảng ủy Hội trường số 02
Thứ Ba 07h00 - 11h30 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Cán bộ, công chức, chuyên môn Chủ tịch UBND Các phòng làm việc
Ngày26/5 14h00 - 17h30 Chỉ đạo sản xuất, các biện pháp chống hạn phục vụ nước tưới sản xuất Ban nông nghiệp Phó Chủ tịch UBND Tại các thôn
14 giờ 00 đến 17 giờ 30 Dự Đại hội Đảng bộ Huyện Chủ tịch UBND, Văn phòng UBND Chủ tịch UBND Trung tâm văn hóa huyện
Thứ Tư 07h00 đến 17 giờ 30 Dự Đại hội Đảng bộ Huyện Chủ tịch UBND, Văn phòng UBND Chủ tịch UBND Trung tâm văn hóa huyện
Ngày 27/5 07h00 - 11h30 Khảo sát các công trình phân bổ sử dụng nguồn vốn nông thôn mới Địa chính - Nông nghiệp - Nông thôn mới Phó Chủ tịch UBND Tại các thôn
14h - 17h30 Thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn Cán bộ công chức chuyên môn Cán bộ chuyên môn Các phòng làm việc
Thứ Năm 07h00 đến 11 giờ 30 Dự Đại hội Đảng bộ Huyện Chủ tịch UBND, Văn phòng UBND Chủ tịch UBND Trung tâm văn hóa huyện
Ngày 28/5 07h00 - 11h30 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Cán bộ công chức chuyên môn Cán bộ chuyên môn Các phòng làm việc
14h - 17h30 Thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn Cán bộ công chức chuyên môn Cán bộ chuyên môn Các phòng làm việc
Thứ Sáu 07h00 - 11h30  Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Cán bộ công chức chuyên môn Chủ tịch UBND Đường vào vùng sản xuất rau Bắc Bình
Ngày 29/5 14h 16h00 Thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn Cán bộ công chức chuyên môn Cán bộ chuyên môn Các phòng làm việc
16h00 đến 17h30 Hội ý phân công nhiệm vụ lao động, đôn đốc nhiệm vụ chuyên môn Chủ tịch UBND Chủ tịch UBND Hội trường số 02
Thứ Bảy 07h00-11h30 Lao động dọn vệ sinh và bu cây dọc tuyến Huyện lộ3 Cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách Chủ tịch UBND Dọc tuyến Huyện lộ 3
Ngày 30/5        
Chủ Nhật        
Ngày 31/5        
         
  Lưu ý : Lịch có thể  điều chỉnh khi có sự trùng lặp với lịch  làm việc của UBND Huyện, Tỉnh  

Văn phòng - Thống kê

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 92.802
    Online: 7