Thời gian   Nội dung Chuẩn bị nội dung hoặc tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai 07h00-11h30  Giao ban UBND xã Chủ tịch UBND Chủ tịch UBND Hội trường số 01
Ngày 08/6 14h00-17h30  Thực hiện các công tác chuyên môn Chủ tịch UBND Cán bộ chuyên môn Các phòng làm việc
Thứ Ba 07h00-11h30 Lao động chuẩn bị tua, tuyến phục vụ kiểm tra huyện nông thôn mới Cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách Chủ tịch UBND Cổng làng Hà Thanh
Ngày 09/6 14h00-17h30  Thực hiện các công tác chuyên môn Chủ tịch UBND Cán bộ chuyên môn Các phòng làm việc
Thứ Tư 07h00-11h30 Kiểm tra cải cách hành chính 6 tháng đầu năm Cán bộ, công chức, chuyên môn Đoàn kiểm tra UBND huyện Hội trường số 02
Ngày 10/6 14h00-17h30 Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 Tài chính - Kế toán Phòng Tài chính - Kế hoạch Hội trường số 01
Thứ Năm 07h00-11h30  Thực hiện các công tác chuyên môn Chủ tịch UBND Cán bộ chuyên môn Các phòng làm việc
Ngày 11/6 14h00-17h30  Thực hiện các công tác chuyên môn Chủ tịch UBND Cán bộ chuyên môn Các phòng làm việc
Thứ Sáu 07h00-11h30 Đôn đốc hoàn thành tua tuyến phục vụ kiểm tra công nhận huyện nông thôn mới Ban chỉ đạo nông thôn mới Chủ tịch UBND Tại các thôn
Ngày 12/6 14h00-17h30 Đôn đốc hoàn thành tua tuyến phục vụ kiểm tra công nhận huyện nông thôn mới Ban chỉ đạo nông thôn mới Chủ tịch UBND Tại các thôn
Thứ Bảy 07h00-11h30 Lao động chuẩn bị đón đoàn kiểm tra công nhận huyện nông thôn mới Cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách Chủ tịch UBND  
Ngày13/6          
Chủ Nhật          
Ngày 14/6          
           
  Lưu ý : Lịch có thể  điều chỉnh khi có sự trùng lặp với lịch  làm việc của UBND Huyện, Tỉnh    

Văn phòng - Thống kê

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 92.783
    Online: 5