UBND XÃ TƯỢNG SƠN      
                                                KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TUẦN 35 NĂM 2020
                                                               (Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 06 tháng 9 năm 2020)
         
TT Nội dung đăng ký thực hiện Phối hợp thực hiện Thời gian bắt đầu triển khai Thời gian hoàn thành
I Lĩnh vực Nông nghiệp      
1 Chỉ đạo nhân dân tiến hành thu hoạch lúa vụ Hè thu; sản xuất Rau củ quả tại các vùng sản xuất và vườn hộ để nâng cao thu nhập cho nhân dân; theo dõi, chỉ đạo phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm;    31/8/2020 9/6/2020
2 Quản lý máy gặt theo các vùng đã được đăng ký của các chủ máy và quản ký máy   31/8/2020 9/6/2020
3 Tiến hành thăm đồng đánh giá năng suất vụ Hè thu năm 2020   31/8/2020 9/6/2020
4 Bàn giao một số hạng mục của dự án WB7   31/8/2020 9/6/2020
5 Phối hợp với các đồng chí trưởng đoàn thôn Phú Sơn, Bắc Bình, Hà Thanh tiến hành rà soát các hộ gia đình trên tua tuyến làm giàn rau củ quả để giải ngân nguồn nông thôn mới.   31/8/2020 9/6/2020
6 Xây dựng dự toán, thẩm định để giải ngân các mô hình sở ngành liên quan đến mảng nông nghiệp.   31/8/2020 9/6/2020
7 Chỉ đạo thôn Sâm Lộc tiến hành làm hạ tầng mô hình Đội Hoan   31/8/2020 9/6/2020
8 Xây dựng đề án sản xuất vụ Đông năm 2020 và kế hoạch công tác tiêm phòng đợt 2 năm 20202   31/8/2020 9/6/2020
9 Xây dựng mô hình dưa lưới tại thôn Thượng Phú   31/8/2020 9/6/2020
10 Làm việc với các chủ máy, quản lý máy thu hoạch vụ Hè Thu năm 2020.   31/8/2020 9/6/2020
II Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới      
1 XD BC KQ thực hiện XD NTM 8 tháng đàu năm, KH những tháng còn lại Trưởng BCĐ NTM 01/9/2020 6/9/2020
2 Tham mưu họp BCĐ NTM để rà soát công việc từng hộ dân đôn đốc thực hiện Trưởng các đoàn công tác, 7 thôn 03/9/2020 6/9/2020
3 Hoàn thiện hồ sơ giải ngân mô hình 470 triệu Kế toán 03/9/2020 6/9/2020
4 XD và triển khai KH phá bờ thửa tại thôn Hà Thanh 0 03/9/2020 6/9/2020
5 Làm hồ sơ giải ngân tiền thưởng xã NTM nâng cao để trả nợ Kế toán 03/9/2020 6/9/2020
6 Tiếp tục XD phương án, dự toán mô hình hàng rào thoáng thôn Hà Thanh BPT thôn Hà Thanh, đc Văn 03/9/2020 6/9/2020
7 Lập dự toán Nhà VS tại TTVH thôn Bắc Bình thôn BẮc bình 03/9/2020 6/9/2020
8 Rà soát hối lượng công viec 3 KDC kiểu mẫu đăng ký hoàn thành năm 2020 Trưởng các đoàn công tác 03/9/2020 6/9/2020
9 tiếp tục cung cấp vật liệu XD NTM tại các thôn Trưởng đoàn công tác 31/8/2020 6/9/2020
10 Đôn đốc, cập nhật tiến độ XD NTM tại các thôn trong tuần BC huyện Trưởng các đoàn công tác 31/8/2020 6/9/2020
III Lịch vực Địa chính - Tài nguyên - Môi trường      
1 Kiểm đếm diện tích thu hồi đất tại vùng Rú Nác, Mỏ Quạ thôn Sâm Lộc    31/8/2020 9/6/2020
2 Căm mốc quy hoạch tại các vùng chuẩn bị cấp quyền sử dụng đất   31/8/2020 9/6/2020
3 Cắm mốc vùng quy hoạch nương hống thôn Phú Sơn   31/8/2020 9/6/2020
4 Thực hiện giao dịch tại bộ phận "1 cửa"   31/8/2020 9/6/2020
IV Lĩnh vực Tài chính - Kế toán      
1 Hoàn thành chứng từ tháng 8   31/8/2020 9/6/2020
2 Đối chiếu các TK tháng 8   31/8/2020 9/6/2020
3 Tổng hợp số liệu các thôn đã nộp các khoản   31/8/2020 9/6/2020
4 Giải ngân khối lượng xây lắp 2 công trình theo kết luận thanh tra   31/8/2020 9/6/2020
5 Hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu công trình Nhà bếp trường mầm non để đăng thông tin đấu thầu qua mạng   31/8/2020 9/6/2020
6 Lập báo cáo quyết toán công trình: Đường quy hoạch khu dân cư   31/8/2020 9/6/2020
7 Lập báo cáo quyết toán công trình: Tuyến kênh từ ngõ ông Sơn đến ngõ ông Tuân năm 2018   31/8/2020 9/6/2020
8 Soạn thảo và ký hợp đồng tổ thợ thi công hàng rào thôn Bắc Bình   31/8/2020 9/6/2020
V Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin,       
1 Tham mưu XD, tu sửa  CSVC văn hóa sau khi khảo sát   31/8/2020 04/9/2020
2 Tuyên truyền ngày Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới   31/8/2020 04/9/2020
3 Tham mưu chúc mừng và dự khai giảng năm học mới    31/8/2020 04/9/2020
4 Phối hợp với MTTQ tuyên truyền vận động treo cờ TQ tại các cơ sở tôn giáo   31/8/2020 04/9/2020
VI Văn hóa - Chính sách      
  Thông báo niêm yết rà soát chế độ bảo trợ xã hội   31/8/2020 9/6/2020
  Tập huấn hộ nghèo, hộ cận nghèo tại UBND huyện   31/8/2020 9/6/2020
  Tổng hợp dữ liệu cung lao động để làm hồ sơ NTM   31/8/2020 9/6/2020
  Quyết toán kinh phí NCC tháng 8   31/8/2020 9/6/2020
  Làm hồ sơ cấp thẻ TB và BHYT cho người có công và con Liệt Sỹ      
  Làm chế độ mới, thôi hưởng, điều chỉnh cho đối tượng 80 tuổi, người khuyết tật      
VII Quân sự:      
  Hoàn thiện biên chế Quân nhân Dự bị theo Quy định mới.   31/8/2020 9/6/2020
VIII Công an      
  Tiếp dân      
  Tuần tra đãm bảo an ninh trật tự      
IX Tư pháp:      
1 Thủ tục đăng ký hộ tịch theo thông tư số 04/2020 Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
31/8/2020 9/6/2020
2 Cấp bản sao từ sổ hộ tịch các loại giấy tờ Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
31/8/2020 9/6/2020
3 Chứng thực bản sao từ bản chính các loại giấy tờ Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
31/8/2020 9/6/2020
4 Chứng thực hợp đồng, giao dịch Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
31/8/2020 9/6/2020
5 Chứng thực chữ ký/chứng thực điểm chỉ trong các văn bản Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
31/8/2020 9/6/2020
6 Tuyên truyền PBGDPL trên hệ thống loa truyền thanh Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
31/8/2020 9/6/2020
7 Công tác Hòa giải ở cơ sở (Nếu có) Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
31/8/2020 9/6/2020
8 Sắp xếp hồ sơ tiêu chí 18.5   31/8/2020 9/6/2020
X Văn phòng - Nội vụ      
1 Vận động Nhân dân thôn Phú Sơn phá bờ rào mở rộng đường đoạn qua ngõ anh Hà Tăng, ông Quyến   31/8/2020 9/6/2020
2 Chỉ đạo đơn vị Phú Sơn đổ bê tông mở rộng đường tại tổ liên gia số 5 đoạn từ ngỏ Bà Mai đến đường Tượng Lạc    31/8/2020 9/6/2020
3 Chỉ đạo đơn vị Phú Sơn đổ lề đường đoạn trước ngỏ ông Liên Lự    31/8/2020 9/6/2020
4 Lao động Nông thôn mới   31/8/2020 9/6/2020
VII Văn phòng - Thống kê      
1 Báo cáo tình hình giá nông lâm thủy sản tháng 8/2020   31/8/2020 9/6/2020
2 Theo dõi, quản lý thực hiện giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
31/8/2020 9/6/2020
3 Trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, ghi biên bản các cuộc họp của UBND Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
31/8/2020 9/6/2020
4 Quyết toán biên lai thu phí, lệ phí tháng7, tháng 8/2020   31/8/2020 9/6/2020
         
    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
    CHỦ TỊCH
         
         
         
         
    Dương Kim Huy

VP

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 92.787
    Online: 7