Sáng ngày, 27/9/2020 Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4.

Tham dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí cán bộ, công chức, không chuyên trách cấp xã, các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ xã Tượng Sơn.

Quý vị đại biểu tham dự Khai mạc

Khóa bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 các học viên được học 7 chuyên đề. Thông qua đây nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biết vận dụng linh hoạt trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh trong tình hình mới.

Kết thúc khóa học này, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ Quốc phòng và An ninh đối tượng 4.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 88.194
    Online: 14