UBND XÃ TƯỢNG SƠN      
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TUẦN 39 NĂM 2020  
(Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 04 tháng 10 năm 2020)  
         
TT Nội dung đăng ký thực hiện Thời gian bắt đầu triển khai Thời gian hoàn thành Phối hợp thực hiện
I Lĩnh vực Nông nghiệp      
1 Họp nhân dân các đơn vị thôn Hà Thanh, Đoài Phú, Sâm Lộc, Hòa Mỹ triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2020 9/28/2020 10/4/2020 Dương Kim Tuấn
Nguyễn Viết Sơn
2 Họp nhân dân các vùng sản xuất và các tổ hợp tác chuẩn bị cho thế trận vụ Đông năm 2020 cho Bắc Bình, Phú Sơn, Sâm Lộc, Đoài Phú 9/28/2020 10/4/2020 Dương Kim Tuấn
Nguyễn Viết Sơn
3 Triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020 9/28/2020 10/4/2020 Dương Kim Tuấn
Nguyễn Viết Sơn
4 Trình thẩm định để giải ngân các mô hình sở ngành liên quan đến mảng nông nghiệp. 9/28/2020 10/4/2020 Dương Kim Tuấn
Nguyễn Thị Q. Trang
5 Chỉ đạo thôn Sâm Lộc tiến hành làm hạ tầng mô hình Đội Hoan 9/28/2020 10/4/2020 Ban nông nghiệp
Nhân dân vùng sản xuất Đội Hoan.
6 Xây dựng mô hình dưa lưới tại thôn Thượng Phú 9/28/2020 10/4/2020 Dương Kim Tuấn
Nguyễn Viết Sơn
II Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng - Nông thôn mới      
1 Tập huấn tại TT khuyến nông tỉnh 3 ngày 28/9/2020 30/9/2020 PCTUB, Khuyến nông
2 Tiếp tục dự họp triển khai kế hoạch SX cây vụ đông 4 thôn, các tổ SX rau tập trung 28/9/2020 04/10/2020 Trưởng các đoàn công tác, 7 thôn
3 XD báo cáo kết quả XD NTM tháng 9 phục vụ họp BCĐ huyện 28/9/2020 04/10/2020 PCTUB, Khuyến nông, Trưởng các đoàn công tác, 7 thôn
4 Tổ chức tiêm phòng cho đàn GSGC 03/10/2020 03/10/2020
5 XD kế hoạch và dự toán chi tiết phá bờ thửa tại thôn Hà Thanh 28/9/2020 04/10/2020 PCTUB, KN, Thôn Hà Thanh
7 Giám sát thảm đường cacbon, nhà bếp mầm non 28/9/2020 04/10/2020  
8 Hoàn thiện dự toán và phương án 4 mô hình sở ngành 28/9/2020 30/9/2020 Kế toán
9 Hoàn thiện biểu mẫu minh chứng hoàn thành 10 tiêu chí XD 3 KDC mẫu 28/9/2020 04/10/2020 Trưởng các đoàn công tác
10 tiếp tục cung cấp vật liệu XD NTM tại các thôn 28/9/2020 04/10/2020 Trưởng đoàn công tác
11 Đôn đốc, cập nhật tiến độ XD NTM tại các thôn trong tuần BC huyện 28/9/2020 04/10/2020 Trưởng các đoàn công tác
III Lịch vực Địa chính - Tài nguyên - Môi trường      
1 Hoàn chỉnh 6 hồ sơ hợp thức hóa quyền sử dụng đất (tiếp tục hoàn thiện) 9/21/2020 9/27/2020  
2 Nộp hồ sơ giá đất nông nghiệp thu hồi vùng Rú Nác, Trúc Vạc 9/21/2020 9/27/2020  
3 Trực tại bộ phận giao dịch 1 cửa 9/21/2020 9/27/2020  
IV Lĩnh vực Tài chính - Kế toán      
1 Đối chiếu số liệu quý III 9/28/2020 10/2/2020  
2 Đối chiếu các tài khoản tiền gửi tháng 9 9/28/2020 10/2/2020  
3 Nộp các quỹ công vào kho bạc 9/28/2020 10/2/2020  
4 Thông báo lần 2 thu tiền hợp đồng nuôi trồng thủy sản 9/28/2020 10/2/2020  
5 Ký hợp đồng và triển khai thi công công trình: Thảm cacboncor tuyến đường trục thôn Thượng Phú, Đoài Phú, Hòa Mỹ 9/28/2020 10/2/2020 Các nhà thầu, BQL dự án XDCB huyện
6 Hoàn chỉnh hồ sơ ủy thác với BQL dự án XDCB huyện 9/28/2020 10/2/2020 BQL dự án XDCB huyện
7 Hoàn thành thủ tục phê duyệt phương án, dự toán các mô hình NTM tại huyện, Sở Nông nghiệp, Văn phòng NTM tỉnh  9/28/2020 10/2/2020 Địa chính NTM
8 Giải ngân các mô hình nông thôn mới đã được cấp trên phê duyệt 9/28/2020 10/2/2020 Địa chính NTM
9 Hoàn thiện hồ sơ phân bổ nguồn vốn NTM năm 2020 phục vụ đoàn kiểm tra Sở Tài chính 9/28/2020 10/2/2020 Các nhà thầu
10 Quyết toán công trình: Đường quy hoạch khu dân cư 9/28/2020 10/2/2020 KBNN
V Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin,       
1 Đôn đốc bình xét GĐVH và tổng hợp tham mưu họp BCĐ 28/9/2020 02/10/2020 Các đơn vị thôn
2 Phối hợp với Hội NCT tổ chức Hội diễn Thể dục dưỡng sinh Thức vũ kinh kỷ niệm 30 năm ngày QT NCT 28/9/2020 02/10/2020 Hội NCT
3 Biên tập tin bài tuyên truyền thường xuyên 28/9/2020 02/10/2020 Ban Biên tập
4 Cung cấp nội dung làm mới 140 biển vẫy tuyên truyền tại các thôn  28/9/2020 02/10/2020  
5 Lập danh sách tham gia Tập huấn nghiệp vụ du lịch và đào tạo phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh  9/21/2020 9/27/2020  
VI Văn hóa - Chính sách      
1 Họp xét Hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2020 9/28/2020 10/4/2020  
2 Phối hợp Công đoàn, Hội Phụ nữ  tổ chức Tết Trung thu  9/28/2020 10/4/2020  
3 Làm thẻ BHYT theo QĐ 62 9/28/2020 10/4/2020  
4 Điều tra cầu lao động 9/28/2020 10/4/2020  
5 Quyết toán tiền ngươì có công tháng 9 9/28/2020 10/4/2020  
6 Lập danh sách tiền điện hộ nghèo và bảo trợ xã hội 9/28/2020 10/4/2020  
7 Vận động người dân mua thẻ BHYT 9/28/2020 10/4/2020  
VII Quân sự      
1 Hoàn chỉnh báo cáo sơ kết cụm Yên Sơn quí 3/2020. 9/28/2020 9/29/2020 CHT
2 Tham mưu cho Ban XDCS làm mọi công tác chuẩn bị để giao ban sơ kết cụm quí 3/2020. 9/29/2020 10/2/2020 CHT
3 Rà soát Thanh niên trong độ tuổi SSNN để chuẩn bị họp Hội đồng NVQS. 30/9/2020  02/10/2020  Ban CHQS
4 Làm công tác chuyên môn khác. 10/3/2020 10/3/2020 Ban CHQS 
VIII Công an      
1 Tiếp Công dân,  9/28/2020 10/4/2020  
2 Nắm tình hình, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn 9/28/2020 10/4/2020  
3 Tuần tra đãm bảo an ninh trật tự 9/28/2020 10/4/2020  
IX Tư pháp:      
1 Thủ tục đăng ký hộ tịch theo thông tư số 04/2020 9/28/2020 10/4/2020  
2 Cấp bản sao từ sổ hộ tịch các loại giấy tờ 9/28/2020 10/4/2020  
3 Chứng thực bản sao từ bản chính các loại giấy tờ 9/28/2020 10/4/2020  
4 Chứng thực hợp đồng, giao dịch 9/28/2020 10/4/2020  
5 Chứng thực chữ ký/chứng thực điểm chỉ trong các văn bản 9/28/2020 10/4/2020  
6 Tuyên truyền PBGDPL trên hệ thống loa truyền thanh 9/28/2020 10/4/2020  
7 Công tác Hòa giải ở cơ sở (Nếu có) 9/28/2020 10/4/2020  
8 Làm thủ tục hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em trong tháng 9 9/28/2020 10/4/2020  
X Văn phòng - Nội vụ      
1 Giám sát đổ rải thảm cacsbonr từ huyện lộ 3 đến ngã tư đường Tượng Lạc 28/9/2020 29/9/2020 Cấp ủy Phú Sơn
2 Trồng mới cây bóng mát tuyến từ cổng làng Phú Sơn vào ngõ ông Cận Quản ( 10 cây) và bu cây 30/9/2020 30/9/2020 Cấp ủy Phú Sơn
4 Làm các biểu bảng về công bố chất lượng ISO 9001:2015 ( 4 bảng) 02/10/2020 02/10/2020 Không
5 Chỉ đạo đơn vị Phú Sơn đổ bê tông đoạn từ Nhà văn hóa đến ngõ anh Hà Liêm dài 35 m; đoạn ngõ ông Đường và ông Thị Cương dài 20 m. 3/10/2020 03/10/2020 Cấp ủy Phú Sơn
6 Làm 6 cột cờ hồng kỳ tại Nhà văn hóa thôn 3/10/2020 03/10/2020 Cấp ủy Phú Sơn
XI Văn phòng - Thống kê      
1 Điều tra hộ kinh doanh cá thể bằng phần mềm CPI 10/1/2020 10/20/2020 Tại các hộ
2 Theo dõi, quản lý thực hiện giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách 9/21/2020 9/27/2020 Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
3 Trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, ghi biên bản các cuộc họp của UBND 9/21/2020 9/27/2020 Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND

Văn phòng xã


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 92.792
    Online: 8