Để gấp rút về đích xây dựng NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2021, sáng ngày 6/4/2021 Thường trực BCĐ xây dựng NTM xã tổ chức cuộc giao ban để đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu trong tuần qua, đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong tuần tới.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND,  UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, đại diện các trường học, trạm y tế; Các đồng chí Bí thư, thôn trưởng các thôn.

BCĐ xây dựng NTM xã Tượng Sơn

Tại Hội nghị này, đồng chí trưởng BCĐ xây dựng NTM xã yêu cầu các đơn vị thôn báo cáo kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu trong tuần qua và những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Theo đó, trong tuần qua, các đơn vị thôn đạt được một số kết quả nổi bật sau:

 • Thôn Phú Sơn: Phá bỏ 9 vườn tạp, máy múc gốc 7 vườn, trồng 20 cây bóng mát, bu 14 cây bóng mát; Sắp xếp đồ đạc trong các hộ gia đình, vệ sinh môi trường và cắt tỉa cây hàng rào xanh.
 • Thôn Bắc Bình: Phá bỏ 03 vườn tạp, xây 40m bồn trồng cây hàng rào xanh, phá 01 tuyến hàng rào xây để mở rộng lề đường, trồng dặm một số tuyến cây hàng rào xanh; Đổ 18 xe đất để lấp các ao tù nước đọng; Họp tổ sản xuất rau để có phương án sản xuất.
 • Thôn Hà Thanh: Họp tổ liên gia làm tuyến hàng rào thoáng; mở rộng lề đường từ ngõ anh Thủy Hùng đến ngõ anh Nghị Hội; Cắt tỉa cây xanh.
 • Thôn Sâm Lộc: Phát quang vườn ông Thử và phía nam sông Hoàng Hà; Trồng cây xanh tuyến từ ngõ ông Đảo đến cổng làng; Đổ đất trồng cây xanh ngõ ông Hậu; Đổ 20 xe đất lấp các ao tù nước đọng; Cắt tỉa cây hàng rào xanh và dọn vệ sinh trung tâm văn hóa thôn.
 • Thôn Thượng Phú:  Xây 250m cây hàng rào xanh; đổ 6 xe đất san sửa tuyến đường bao làng; làm đường cacbon; cắt tỉa cây hàng rào xanh và dọn vệ sinh Trung tâm VH thôn.
 • Thôn Đoài Phú: Đổ đường cacbon, xây 36m bồn trồng cây hàng rào xanh; Bu 2 tuyến cây xanh.
 • Thôn Hòa Mỹ: Tiếp tục mở rộng lề đường, bà con nhân dân dọn vệ sinh môi trường. Tháo dỡ nhà vệ sinh gia đình ông Vân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hoa – PBT Đảng ủy – CT HĐND xã yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị thôn cần làm tốt một số nhiệm vụ sau đây:

 • Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, các thôn hàng ngày lên loa thông tin về kế hoạch thực hiện các công việc, kết quả thực hiện ở các tổ tự quản, biểu dương khích lệ các gia đình, tổ liên gia làm tốt, nhắc nhở các hộ chưa tự giác, thiếu ý thức.
 • Cán bộ phải là người tiên phong gương mẫu, cống hiến vì phong trào.
 • Trọng tâm nhất trong xây dựng KDC NTM kiểu mẫu là “05 không 03 sạch”; Các đoàn công tác và ban phát triển thôn tiến hành rà soát lại các hộ gia đình chưa đạt để nắm tình hình thực hiện tại các hộ gia đình, lập danh sách gửi về BCĐ xã những hộ gia đình qua kiểm tra đôn đốc lần 01 đến nay vẫn chưa thực hiện.
 • Khảo sát số nhà vệ sinh chưa đạt chuẩn, lập danh sách phân thành 03 nhóm. Nhóm 01: những hộ GĐ có điều kiện làm mới; Nhóm 02: Những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Nhóm 03: Những hộ GĐ đã làm nhà vệ sinh tự hoại nhưng vẫn để nhà vệ sinh tạm bợ; gửi danh sách về BCĐ xã để xã có giải pháp thực hiện.
 • Năm 2021, toàn xã làm mới 10 tuyến đường cacbon, các đơn vị tiến hành vận động nhân dân đóng góp tiền đối ứng để sớm triển khai hoàn thành đúng theo kế hoạch.
 • Giao cho đồng chí công chức Địa chính – XD – NTM tham mưu chính sách vườn mẫu năm 2021.

Đ/c Nguyễn Ngọc Hoa - PBT Đảng ủy - CT UBND phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Kim Huy – BT Đảng ủy – CT UBND - Trưởng BCĐ XD NTM xã chỉ ra một số mặt tồn tại hạn chế đó là:

 • Vai trò của một số đoàn công tác còn yếu, thiếu sâu sát và cụ thể.
 • Ban phát triển một số thôn chưa bám sát kế hoạch, tiến độ các phần việc diễn ra chậm.
 • Một số tổ chức đoàn thể của xã còn rời rạc, chưa huy động tổ chức hội tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu.
 • Một số bộ phận nhân dân không tích cực trong phong trào xây dựng NTM, còn có tính trông chờ, ỷ lại.

Bên cạnh một số hạn chế nêu trên, BCĐ xã biểu dương một số hộ gia đình tự giác phá bỏ hàng rào mở rộng lề đường như: Tổ liên gia số 01 thôn Bắc Bình; tổ liên gia số 02, số 04 và số 05 thôn Đoài Phú; tổ liên gia số 01 thôn Hòa Mỹ. 15 hộ gia đình trên địa xã đã tự giác phá bỏ công trình vệ sinh tạm bợ làm nhà vệ sinh tự hoại gồm: Phú Sơn: 01 nhà; thôn Bắc Bình: 02; Sâm Lộc: 08; Thượng Phú: 01; Hòa Mỹ: 03.

Biểu dương các đoàn chỉ đạo: Sâm Lộc, Thượng Phú, Đoài Phú, Bắc Bình. Cán bộ và nhân dân thôn Sâm Lộc, thôn Thượng Phú và thôn Đoài Phú.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào 90 ngày cao điểm kết thúc vào 19/5/2021, BCĐ xã yêu cầu các đoàn công tác và các đơn vị thôn tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau đây:

 • Giao cho công chức Địa chính – XD – NTM điều tiết đầy đủ vật liệu và xi măng cho các đơn vị thôn xây kênh tiêu thoát nước khu dân cư, xây bồn hoa, mở rộng lề đường,…tuyệt đối không để thiếu vật liệu.
 • Các đơn vị thôn rà soát lại nhà ở, nhà vệ sinh không đảm bảo tiêu chuẩn tiếp tục vận động nhân dân làm.
 • Về môi trường:

+ Giao cho HTX môi trường và công chức Địa chính TNMT rà soát lại công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã như xác chết động vật trên tuyến kênh N7 và tham mưu cho BCĐ xã lực lượng để xử lý kịp thời.

+ Giao cho Hội LHPN khảo sát 81 hộ gia đình lắp đặt bể xử lý nước thải sinh hoạt để nắm lại tình hình, đánh giá hiệu quả sử dụng.

+ Ban nông nghiệp xã đăng ký chế phẩm xử lý nước thải sinh hoạt và kịp thời cấp cho nhân dân. Xây hố ủ phân, xử lý nước thải sinh hoạt tại khu kinh tế 4 tầng nấc thôn Phú Sơn. Kiểm tra hố ủ phân tại khu sơ chế thôn Bắc Bình, Sâm Lộc và Thượng Phú.

+ Tiến hành đổ vật liệu để đúc ống xử lý nước thải hộ gia đình, đồng thời khảo sát các hộ GĐ đủ điều kiện lắp ống xử lý nước thải lập danh sách gửi về Hội LHPN xã.

 • Việc thu đối ứng làm đường cacbon năm 2020 còn nhiều hộ gia đình nợ, cần tiếp tục vận động nhân dân đóng nộp đầy đủ.
 • Về phát triển sản xuất:

+  Huy động lực lượng tiến hành thả con giống và làm các phần việc tại khu kinh tế 04 tầng nấc thôn Hà Thanh.

+ Tiến tới đăng ký xây dựng sản phẩm Ocoop có thương hiệu, nhãn mác

 • Vận hành nguồn NTM để xây dựng một số tuyến đường giao thông như tuyến vùng rau Thượng Phú, vùng rau Sâm Lộc, kênh N7; ngõ bà Thuận Sự đến ngõ ông Nghị Hội thôn Hà Thanh.
 • Tiến hành khởi công xây dựng tuyến hàng rào thoáng tại thôn Hà Thanh.
 • Trong thời gian tới các đoàn công tác, ban phát triển thôn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, bám sát đơn vị thôn, bám khung kế hoạch chỉ đạo quyết liệt, vạch ra các phần việc trọng tâm cần phải thực hiện ngay, nếu đoàn công tác, ban phát triển thôn, cá nhân từng đồng chí cán bộ, công chức hạn chế trong chỉ đạo, thực thi nhiệm vụ thì phải xem xét xử lý nghiêm khắc.

Kết thúc Hội nghị, chủ trì khẳng định xây dựng về đích NTM kiểu mẫu mục tiêu hướng tới “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 88.211
  Online: 18