Sáng ngày 07/7/2021, Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Tượng Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức để đánh giá kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, và thực hiện bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, các ban HĐND, Ủy viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Khái quát tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021.

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban bầu cử xã đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên. 100% cử tri trên địa bàn xã đi bầu cử xong trước thời gian quy định, bầu được 25 đại biểu HĐND xã đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu  đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND và các ban HĐND, Ủy viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu HĐND bầu các chức danh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kết quả Đồng chí Nguyễn Ngọc Hoa – PBT TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã tái cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐND; Đồng chí Hoàng Thị Cần - Phó Chủ tịch HĐND xã tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ phiếu lần lượt 100%;

 Đồng chí Dương Kim Huy – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã tái cử giữ chức vụ Chủ tịch UBND; Đồng chí Bùi Đức Văn - Phó Chủ tịch UBND tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ phiếu lần lượt 100%;

Cũng tại kỳ họp này HĐND xã đã bầu các chức danh Trưởng, phó Ban Pháp chế; Trưởng, phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND, bầu các ủy viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ phiếu lần lượt 100%;

Các đồng chí tái cử các chức danh HĐND, UBND nhận nhiệm vụ

Trong 6 tháng đầu năm, xã nhà thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, thời tiết khắc nghiệt đã tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội, nhưng với phương châm vừa thực hiện quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, những đã đạt một số kết quả nổi bật như sau:

Về sản xuất nông nghiệp: Diện tích lúa vụ Xuân 242ha, năng suất 6,35 tấn/ha, sản lượng 1.537 tấn. Diện tích lạc Xuân 15,5ha, năng suất 3,2 tấn/ha, sản lượng ước đạt 46,5 tấn. Diện tích rau, quả 12ha, năng suất 25 tấn/ha, sản lượng 300 tấn. Kinh tế vườn hộ 68ha, số vườn được cải tạo, chỉn trang 95 vườn, số vườn sản xuất có hiệu quả 680 vườn. Tổng giá trị thu nhập từ trồng trọt ước tính 23 tỷ đồng.

Tổng diện tích nuôi thả thủy sản ổn định 122,7ha, trong đó diện tích mặn lợ 90ha, sản lượng tôm 27,4 tấn, cua 10,5 tấn. Diện tích nước ngọt 32,7ha, sản lượng ước đạt 19,2 tấn. Xây dựng một số mô hình mới như cá chạch thương phẩm, tôm thẻ nước ngọt, ốc bươu đen, cá bống bớp…bước đầu có hiệu quả và cho thu nhập cao. Tổng giá trị thu nhập từ nuôi thả thủy sản và đánh bắt tự nhiên ước đạt 9,4 tỷ đồng.

Thương mại, dịch vụ và lao động nghề phụ ngày càng phát triển.

Về xây dựng cơ bản gắn với xây dựng NTM kiểu mẫu: Làm mới 1.015m đường giao thông, xây mới 100m kênh mương nội đồng, 360m rãnh thoát nước. Xây dựng mới 29 nhà và nâng cấp 14 nhà ở dân cư; xây dựng nhà vệ sinh tự hoại và tháo dỡ hố xí chưa hợp vệ sinh 17 công trình. Nhân dân hiến 320m2  đất. Thực hiện tốt phong trào “5 không 3 sạch”.

Về Văn hóa – Xã hội, Quốc phòng – An ninh tiếp tục ổn định và phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Tượng Sơn khóa XX thành công tốt đẹp!

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 88.151
    Online: 10